Hệ thống định vị toàn cấu GPS là gì ?
Thiết bị định vị, hệ thống định vị toàn cầu GPS là gì ?

1. Khái niệm về Hệ thống định vị toàn cầu : Hệ thống định vị toàn cầu Định vị GPS là gì ?

Thiết bị định vị toàn cầu là gì ? Hệ thống định vị toàn cầu GPS là gì?

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do bộ quốc phòng Mỹ phát triển và diều hành.
Hệ thống gồm 3 phần :

Phần vũ trụ : (Space segment)

Phần diều khiển : (Control Segment )

Phần sử dụng : (Use Segment)

Phần vũ trụ :

Gồm 24 vệ tinh quay xung quanh trái đất 2 lần trong ngày quỷ đạo rất chính xác. Độ cao của vệ tinh so với mặt đất là 20.183 km. chu kỳ quy xung quanh trái đát là 11 giờ 57`58″.

Phần vũ trụ sẽ đảm bảo cho bất kỳ vị trí nào trên trái dất đều có thể quan sát đươc 4 vệ tinh ở góc độ 15 độ (Nếu góc ở ngưỡng 10 độ thì có thể quan sát được 10 vệ tinh và ở góc ngưỡng 5 độ có thể quan sát được 12 vệ tinh).

Nhiệm vụ chủ yếu của vệ tinh :

Ghi nhận và lưu trữ các thông tin truyền đi từ phần điều khiển.
Sử dụng dữ liệu có chọn lọc trên vệ tinh.
Duy trì chính xác độ cao của thời gian bằng các đồng hồ nguyên tử.
Chuyển tiếp thông tin đến người dùng.
Thay đổi quỹ đạo bay của vệ tinh theo sự điều khiển của mặt đất.
Phần điều khiển :

Gồm một trạm điều khiển chính, 5 trạm thu số liệu, 3 trạm truyền số liệu.

Trạm diều khiển chính đặt tại Colorade Spring (Mỹ) có nhiệm vụ thu thập các dữ liệu theo dõi vệ tinh từ các trạm thu số liệu để xử lý. Công nghệ xử lý gồm : Tính lịch thiên văn, tính và hiệu chỉnh đồng hồ, hiệu chỉnh quỹ đạo điều khiển, thay thế các vệ tinh ngừng hoạt động bằng các vệ tinh dự phòng.
5 trạm thu dữ liệu được đặt tại Hawai, Collrade Sping , Ascesion ( Ban Đại Tây Dương), Diago Garia ( Ấn Độ Dương), Kwayalien ( Nam Thái Bình Dương). Có nhiệm vụ theo dõi các tín hiệu vệ tinh để kiểm soát và dự đoán quỹ đạo của chúng. Mỗi trạm được trang bị những máy thu P-code để thu các tín hiệu của vệ tinh, sau đó truyền về trạm điều khiển chính.
3 trạm truyền số liệu đặt tại Ascensionm Diago Garia , Kwayalein có khả năng chuyển số liệu lên vệ tinh gồm lịch thiên văn mới, hiệu chỉnh đồng hồ, các thông điệp cần phát các lệnh điều khiển từ xa.
Phần sử dụng :

– Máy thu tín hiệu GPS có anten riêng (máy định vị)

– Các thiết bị tự ghi (bộ ghi số liệu)

– Máy tính ( phần mềm xữ lý số liệu)

Máy thu GPS tính toàn đơn vị tần suất mỗi ngày một vị trí và cho độ chính xác dưới 1m – 5m
khi ta di chuyển hay dùng tại chổ, máy thu GPS nhận tín hiệu từ vệ tinh rồi tình toán định vị. Kết quả tính dược là tọa độ hiển thị trên máy hình bộ ghi số liệu.

Bộ ghi số liệu máy cầm tay, có phần mềm thu thập số liệu. Bộ ghi số liệu có thể ghi lại vị trí hoặc gắn thuộc tính với vị trí.
Máy tính, phần mềm xử lý số liệu : Hệ thống GPS có kèm theo phần mềm xử lý số liệu. Sau khi thu thập số liệu ở thực địa, phần mềm chuyến số liệu vị trí và thông tin thuộc tính sang máy tính (PC). Sau đó phần mềm sẽ nâng cao độ chính xác (bằng kỹ thuật phân sai)
Phần mềm xử lý số liệu GPS còn có chức năng biên tập hoặc vẽ. Phần mềm này cũng hỗ trợ thu thập các yếu tố địa lý và thông tin thuộc tính cho GPS hoặc các cơ sở dữ liệu khác.
2. Một số loại máy định vị được dùng phổ biến trong ngành công nghệ GPS :

3. Một số ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu :

Ứng dụng : Thiết bị định vị xe máy , thiết bị định vị ô tô, thiết bị định vị cho người

Ngày nay hệ thống định vị toàn cầu (GPS) được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giao thông vân tải (lập bản đồ giao thông), thủy lợi (đường ống nước, đường rác thải, kênh mương nước,..),xây dựng, điện, viễn thông (đường dây dẫn diện thoại, …), nông nghiệp, điều tra tài nguyên, bảo vệ môi trường… Đặc biệt các lĩnh vực đo đạc bản đồ.